Excel – mer än bara siffror!

Från Exelkungens grymma hemsida
Om man frågar en slumpvis utvald person vad Excel är för något, så får man antagligen svaret ”Det är ju ett kalkylprogram”! Alltså underförstått ett program som handlar om siffror och beräkningar.

Men faktum är att många av oss Excelanvändare lika ofta arbetar med text i våra kalkylblad. Det kan ju till exempel handla om namnlistor, produktnamn och så vidare.

Det ger att det här med texthantering i Excel är centralt om du vill arbeta riktigt effektivt. Genom att du behärskar de viktigaste textformlerna i Excel så kan du snabbt och smidigt ”trolla” med vilka textmängder som helst i Excel.

Texthanteringen handlar i princip om två saker:
1: att kunna bryta ut text (extrahera),
2: att kunna formattera text.

Extrahering av text i Excel:

Detta innebär att vi genom en formel plockar en viss del av textinnehållet i en cell.
Vi tänker oss att cell A1 innehåller texten ”sirapslimpa”.

Formel              Resultat
LEFT(A1;5)        ”sirap”, dvs de fem vänstersta tecknen
RIGHT(A1;6)      ”limpa”, dvs de fem högersta tecknen
MID(A1;7;3)        ”lim”, dvs tre tecken fr o m det sjunde tecknet

I svensk Excelversion heter de istället VÄNSTER, HÖGER och EXTEXT.

Formattering av text i Excel

Vidare så kan du trolla med stora och små bokstäver.
Vi tänker oss att cell A1 innehåller texten ”Kalle anka”.

Formel              Resultat
UPPER(A1)        ”KALLE ANKA”
LOWER(A1)       ”kalle anka”
PROPER(A1)      ”Kalle Anka”

I svensk Excelversion heter de istället VERSALER, GEMENER och INITIAL.

Be Careful Out There
Anders

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *