Mer Dynamiskt från Excelkungen

Tips från Excelkungen

Gör dina makron mer dynamiska!

Dagens tips handlar om hur du enkelt skapar ett makro som låter användaren välja vilken Excelfil/textfil/Ascii-fil etc som ska öppnas. Du får också exempel på hur du kan hoppa mellan flera öppna filer.
 
När du skapar makron som utför lite mer avancerade operationer så är det alltid bra att tänka dynamiskt – dvs hur du redan från början bygger in flexibilitet i dina makron.

En klar fördel med detta arbetssätt är att de Excelfiler som makrot importerar inte behöver ha samma namn vid varje körning av makrot.

Arbetsgången är som följer:

1. Ta in namnet på vad fil.
Metoden GETOPENFILENAME i VBA öppnar dialogrutan för ”Open File” eller ”Öppna Fil”. I denna rutan kan användaren på ett enkelt sätt peka på en vis fil.

2. Läs in namnet (sökvägen) i en variabel.

3. Använd variabeln för att öppna filen.

4. Utför det som önskades med filen.

Allt ovanstående sköts via simpel VBA-kod som du enkelt kan inkludera i dina makron.

Kanske får du prova dig fram med koden några gånger innan du till fullo förstått proceduren, men när du väl har lärt dig exemplet så kommer du säkert att ha avsevärd nytta av det i framtiden.

Du hittar exempelkoden i avsnittet om GetOpenFilename på Excelkungen.com.

Han är verkligen kungen av Excel…Excelkungen..
Be Careful Out There
Anders

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *