Effektiva vardagsmakron i Excel

Fler bra tips från Exelkungen.

Komplicerade Excelmakron i all ära…

… men många av de stora effektivitetsvinsterna finns i enkla makron som eliminerar repetitiva arbetsmoment!

Att bli bättre på Excel handlar mycket om att bli bättre på att använda Excel på ett effektivare sätt, och kanske framför allt att förstå VAD som bör effektiviseras och vilka just dina tidstjuvar är.

I många fall kan repetitva arbetsmoment förenklas med hjälp av enkla makron som du kopplar till enkla tangentbordsgenvägar (vilka dessutom ska kunna utföras med endast en hand, som t ex CTRL + w).

Nedan följer exempel på ett par enkla ”effektivitetsmakron. För att du ska kunna effektivisera just din arbetsvardag så måste du ”rannsaka” dig själv och lära dig vilka arbetsmoment som är mest tidskrävande i just ditt fall.

Alternerande vänster/högerställning

Sub VansterHoger()
If Selection.HorizontalAlignment = xlRight Then
Selection.HorizontalAlignment = xlLeft
Else
Selection.HorizontalAlignment = xlRight
End If
End Sub
Klistra in format

Du kopierar (CTRL + c) en cell/cellområde med det format som du önskar applicera på ett annat cellområde. Markera sedan det nya området och kör makrot.
Sub KlistraFormat()
Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormats
Application.CutCopyMode = False
End Sub
Har du inte kommit igång med makron ännu?

Då kan du titta på kursavsnitten i Makroskolan, ett antal videokurser som visar hur du kommer igång med makron och VBA i Excel.