Summerar du verkligen rätt i Excel?

Ny tipps från Excelkungen

Säkerligen använder du summeringsformler när du arbetar i Excel. Just det här med att summera kolumner är väl kanske det i särklass valigaste arbetsmomentet i dagligt Excelarbete; en operation som normalt upplevs som enkel och säker. 

Men nedanstående artikel visar på vissa avsevärda risker som kan uppstå när du summerar filtrerade kolumner
SUBTOTAL/DELSUMMA – Summering av filtrerade listor i Excel
Summerar du alltid rätt med tanke på Excelfilens framtida användande? 

Risken är stor att du själv (eller någon kollega) i framtiden kommer att slå på filterfunktionen i en viss Excelbok. Då kan du inte längre utgå från att summeringarna i Excel stämmer längre. En kolumn som har en summaformel nederst, och som sedan filtreras kommer fortfarande att visa summan för alla rader, oavsett om de visas eller ej (dvs har filtrerats bort).

Tricket ligger i att förstå skillnaden mellan följande två formler:

  • SUM (SUMMA) – den vanliga formeln för summering
  • SUBTOTAL (DELSUMMA) – den mer ”filtervänliga” formeln för summering

Enkelt uttryckt så måste du använda SUBTOTAL (DELSUMMA) när du summerar kolumner som filtreras. I alla övriga fall går den vanliga SUM (SUMMA) alldeles utmärkt. I en icke filtrerad lista ger formlerna samma utfall.

Jag beskriver problematiken (och lösningen) med ett enkelt videoexempel på följande sida på ExcelKungen.com:

SUBTOTAL/DELSUMMA – Summering av filtrerade listor i Excel

Dagens KORTKOMMANDO

SHIFT + MELLANSLAG – markerar en hel rad (den aktuella raden som du står i).

Läs mer om tangentbordsgenvägar i Excel:

http://www.excelkungen.com/exceltrix/shortcuts-genvagar-i-excel/