Skåvsjöholm igen då

20121024-083335.jpg

Ja, då var man här igen, 33 km hemifrån. Tur man i inte behöver sova över här igen, hem till familjen, hem till hemmet alla dar i veckan före ngt som har med jobb att göra. En del tycker säkert om att sova borta mitt i veckorna…det gör jag med om man får välja med vem (dvs sällskap) och jag vill ha min familj med mig, alla dar i veckan året runt.

Skåvsjöholm har jag faktiskt inga bra vibbar av……jobbmässigt. Känns som de gånger jag varit här så har det inte riktigt slutat så som jag trodde innan jag kom hit. Har åkt härifrån med fler negativa tankar än positiva jämfört när jag kom hit och faktiskt varit smått förbannad.

Nu är det ngn slags konferens som jag hoppas på ska bli ngt så när, dvs jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig och det känns som dessa dagar skulle bättre ha förbrukats på ”kontoret”där man kunnat vara produktiv.

Be Careful Out There
Sunkan

Vad är en Pivottabell i Excel?

Åter igen bra tipps från Exelkungen

Säkert har du hört talas om begreppet Pivottabeller i Excel.
Men kommer du verkligen igång att använda dem?

Med hjälp av en pivottabell kan du snabbt och enkelt göra en sammanställning av en stor mängd data. Nedanstående bild visar en enkel, men effektiv, tillämpning av pivottabeller:

 

 

 

 

Pivottabellen, dvs sammanställningen till höger på bilden ovan, ger alltså en mycket konkret och effektiv summering av ett större datamaterial.

Några olika syften med Pivottabeller kan t ex vara:

  • Vaska fram totaler mm. per något
  • Göra en datamängd mer förståelig (gruppering)
  • Skapa presentationer eller underlag för analyser

Är det svårt att arbeta med pivottabeller?
Nej, inte alls. När man väl har kommit igång så är det inte alls svårt, och pivottabellen blir snabbt ett grundverktyg som du bär med dig i din arbetsvardag.

Hur kan jag lära mig göra egna pivottabeller?
Gå in på www.excelkungen.com så hittar du grym hjälp med att skapa egna tabeller likt ovan.

Be Careful Out There
El Sunko

Importera data från Webben till Excel

Mycket av informationen finns ju idag på webben, och Excelkungen har fått en del frågor om hur man kanimportera data direkt från webben till Excel.

Och visst, det går oftast utmärkt att hämta in webbdata till Excel. I den här artikeln visar Excelkungen hur du snabbt och enkelt via menyer i Excel kopplar upp dig mot en webbsida och hämtar hem en tabell med data. 

Webbimport i Excel – Webquery

Det konkreta exemplet handlar om hur vi kan automatisera inhämtningen av valutakurser, och sedan använda dessa för att räkna om produktpriser i SEK (via trotjänar-formeln VLOOKUP/LETARAD).

Fördelen med det här sättet, dvs en så kallad Web Query, är att importfunktionen sparas i kalkylbladet och därför lätt kan uppdateras genom att man högerklickar på tabellen i Excel och väljer Refresh/Uppdatera.

Artikeln är i videoformat och du kan enkelt se alla steg i processen. 

>>>  Gå vidare till artikeln

 

Få mer gjort – kavla upp ärmarna? Eller bli bättre på Excel?

Det finns många sätt att få mer gjort på arbetet. Därmed inte sagt att alla sätt är lika effektiva och har samma verkningsgrad…

Om du sitter mycket med Excel kan du ju ”kavla upp ärmarna” och sitta än fler timmar framför skärmen. Eller så kan du satsa på att helt enkelt bli bättre på Excel.

Excelkungen har erfarenhet av administrativt och ekonomiskt arbete i ett antal olilka organisationer I såväl Sverige som i utlandet. Situationen är likartad. Excelkungen ser att kollegor arbetar mer i Excel än de faktiskt tror. Samtidigt som de inte besitter de kunskaper som står i relation till alla dessa ”Excel-timmar”.

Kungens reflektion är att både organisation och medarbetare tjänar på att bli bättre på Excel.

Excel handlar ju inte bara om siffror, utan kanske lika mycket om text. Ofta så ackompanjeras våra siffror av kolumner med text, som t ex personnamn, produktnamn osv.

Att snabbt och effektivt kunna trolla om stora textmassor i Excel är en ovärdelig kunskap som omedelbart leder till en intressantare arbetssituation för den som arbetar mycket i Excel.

I följande artikel belyses två typer av texthantering:

1. Extrahering av text från en textsträng

Enkla formler som möjliggör utplockning av vissa delar av en textsträng. Ett exempel på detta kan vara att du vill särsklija landskoden (i en egen kolumn) från produktkoden SE-654248.

De lättanvända formlerna för dessa operationer heter

SE: VÄNSTER / HÖGER / EXTEXT
EN: LEFT / RIGHT / MID

När det handlar om att snygga till t ex namnlistor i Excel så är följande formler mycket användbara.

Ett exempel är att vi vill göra om

”efraim erik nilsson” >>> ”Efraim Erik Nilsson ”.

SE: GEMENER / VERSALER / INITIAL
SE: LOWER / UPPER / PROPER


Be Careful Out There
Sunkan

Summerar du verkligen rätt i Excel?

Ny tipps från Excelkungen

Säkerligen använder du summeringsformler när du arbetar i Excel. Just det här med att summera kolumner är väl kanske det i särklass valigaste arbetsmomentet i dagligt Excelarbete; en operation som normalt upplevs som enkel och säker. 

Men nedanstående artikel visar på vissa avsevärda risker som kan uppstå när du summerar filtrerade kolumner
SUBTOTAL/DELSUMMA – Summering av filtrerade listor i Excel
Summerar du alltid rätt med tanke på Excelfilens framtida användande? 

Risken är stor att du själv (eller någon kollega) i framtiden kommer att slå på filterfunktionen i en viss Excelbok. Då kan du inte längre utgå från att summeringarna i Excel stämmer längre. En kolumn som har en summaformel nederst, och som sedan filtreras kommer fortfarande att visa summan för alla rader, oavsett om de visas eller ej (dvs har filtrerats bort).

Tricket ligger i att förstå skillnaden mellan följande två formler:

  • SUM (SUMMA) – den vanliga formeln för summering
  • SUBTOTAL (DELSUMMA) – den mer ”filtervänliga” formeln för summering

Enkelt uttryckt så måste du använda SUBTOTAL (DELSUMMA) när du summerar kolumner som filtreras. I alla övriga fall går den vanliga SUM (SUMMA) alldeles utmärkt. I en icke filtrerad lista ger formlerna samma utfall.

Jag beskriver problematiken (och lösningen) med ett enkelt videoexempel på följande sida på ExcelKungen.com:

SUBTOTAL/DELSUMMA – Summering av filtrerade listor i Excel

Dagens KORTKOMMANDO

SHIFT + MELLANSLAG – markerar en hel rad (den aktuella raden som du står i).

Läs mer om tangentbordsgenvägar i Excel:

http://www.excelkungen.com/exceltrix/shortcuts-genvagar-i-excel/

Arbeta effektivare i Excel via tangentbordet

Fler Sköna tips från exelkungen

Tangentbordsgenvägar (snabbkommandon, shortcuts) låter dig arbeta enormt mycket snabbare i Excel. Du har allt att vinna på att ”nöta in” ett antal genvägar.

Genom att du använder tangentbordet i stället för musen så:
utför du kommandon betydlig snabbare, sparar du på kroppen via bättre ergonomi, känns arbetet mindre betungande.

Visst kan det kännas lite ansträngande att på allvar komma igång med snabbkommandon, men kungen kan garantera dig att det är värt mödan.

Vilka kortkommandon i Excel är de mest effektiva?

Vilka kortkommandon är de bästa?
Det beror lite på vad just du arbetar med i Excel. Men generellt så brukar genvägar för cellformatering liksom för markering i kalkylbladet vara de absolut mest vinstgivande.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av Excels genvägar så bör du ”rannsaka” dig själv och fundera på vilka operationer i Excel som just du lägger mest tid och möda på.

Tangentbordsgenvägar (snabbkommandon, shortcuts) låter dig arbeta enormt mycket snabbare i Excel. Du har allt att vinna på att ”nöta in” ett antal genvägar.

Genom att du använder tangentbordet i stället för musen så 

  • utför du kommandon betydligt snabbare
  • spar du på kroppen via bättre ergonomi
  • känns arbetet mindre betungande

Visst kan det kännas lite ansträngande att på allvar komma igång med snabbkommandon, men kungen kan garantera dig att det är värt mödan.

Vilka kortkommandon i Excel är de mest effektiva?
 Vilka kortkommandon är de bästa?

Det beror lite på vad just du arbetar med i Excel. Men generellt så brukar genvägar för cellformatering liksom för markering i kalkylbladet vara de absolut mest vinstgivande.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av Excels genvägar så bör du”rannsaka” dig själv och fundera på vilka operationer i Excel som just du lägger mest tid och möda på.

Kungen har samlat en hel del användbara genvägar på följande sida:

Excelkungens genvägar i Excel

Excelkungen rekommenderar framför allt följande kapitel:

Dagens KORTKOMMANDO
CTRL + SHIFT + _    (raderar alla kantlinjer (i det markerade området i ett svep).

Läs mer om tangentbordsgenvägar i Excel:

http://www.excelkungen.com/exceltrix/shortcuts-genvagar-i-excel/

Be Careful Out There
Sunkan

Excel – mer än bara siffror!

Från Exelkungens grymma hemsida
Om man frågar en slumpvis utvald person vad Excel är för något, så får man antagligen svaret ”Det är ju ett kalkylprogram”! Alltså underförstått ett program som handlar om siffror och beräkningar.

Men faktum är att många av oss Excelanvändare lika ofta arbetar med text i våra kalkylblad. Det kan ju till exempel handla om namnlistor, produktnamn och så vidare.

Det ger att det här med texthantering i Excel är centralt om du vill arbeta riktigt effektivt. Genom att du behärskar de viktigaste textformlerna i Excel så kan du snabbt och smidigt ”trolla” med vilka textmängder som helst i Excel.

Texthanteringen handlar i princip om två saker:
1: att kunna bryta ut text (extrahera),
2: att kunna formattera text.

Extrahering av text i Excel:

Detta innebär att vi genom en formel plockar en viss del av textinnehållet i en cell.
Vi tänker oss att cell A1 innehåller texten ”sirapslimpa”.

Formel              Resultat
LEFT(A1;5)        ”sirap”, dvs de fem vänstersta tecknen
RIGHT(A1;6)      ”limpa”, dvs de fem högersta tecknen
MID(A1;7;3)        ”lim”, dvs tre tecken fr o m det sjunde tecknet

I svensk Excelversion heter de istället VÄNSTER, HÖGER och EXTEXT.

Formattering av text i Excel

Vidare så kan du trolla med stora och små bokstäver.
Vi tänker oss att cell A1 innehåller texten ”Kalle anka”.

Formel              Resultat
UPPER(A1)        ”KALLE ANKA”
LOWER(A1)       ”kalle anka”
PROPER(A1)      ”Kalle Anka”

I svensk Excelversion heter de istället VERSALER, GEMENER och INITIAL.

Be Careful Out There
Anders

Excel, lösning på dynamiska radnumreringar…använder jag ofta i mitt arbete

Här kommer ett supertipps om dynamisk radnumrering.
Hur ofta har man inte en kolumn med radnummer och sen tar man bort en rad eller lägger till en rad och då är radnumreringen förstörd och man måste ”dona om” hela tabellen.

Här kommer ett grymt bra tips för att fixa detta:

Alltså när du vill visa en lång lista som du tar bort eller lägger till rader på , använd denna formel:
=ROW()-n (där n är antalet rader före första raden på listan)
Så, t.ex, om du har en lista med namn i kolumn B som startar i cell B5 och du vill ha radnummer i kolumn A, så ska det stå följande =ROW()-4 i cell A5 och kopiera sen formeln ner i hela kolumn A till botten av din lista. Alltså varje fomel i kolumn A kommer att bli =ROW()-4. ROW()-delen av formulan retunerar radnumret av cellen som formeln finns i . Sedan är antalet rader före första raden subtraherad.

Exempelvis: formeln i cell A5 är =ROW()-4. ROW() returnerar 5 (i.e. rad 5) and subtraherar 4 ger 1 för din sekvensnummer.
Så fort du tar bort en rad i din data justeras radnumren automatisk i hela tabellen. När du lägger till en rad kommer alla radnummer automatisk att justeras när du ha kopierat formeln från cellen ovanför till nya raden.

Det finns en ”plump” i denna lösning dock.
Om raderna ovanför tas bort eller att det läggs till en rad (rad 1 to 3 i detta exempel) kommer du få fel värden i radnumren. Här är lösningen.

1) Välj en celll direkt ovanför första raden av din data (A4 in detta exempel).

2) Ge ett namn till cellen genom att skriva ett namn  i namnboxen (i.e. top) (det vita fältet omedelbart ovanför cell A1)

3) Nu, använd samma formula som ovan med byt ut 4 mot R0W(top).

Din nya formel kommer nu att bli: =ROW()-ROW(top)